Ousman Bashir

ousman.bashir@koronavakten.no

Informasjon om Koronavirus på somalisk

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap:

LES HER

Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis:

LES HER

FHI –  Generell informasjon om koronavirus:

LES HER

FHI – Hvor mye avstand skal man holde til andre mennesker for å ikke bli smittet, eller ikke smitte andre:

LES HER

FHI – Hjemmekarantene og isolasjon:

LES HER

FHI – Informasjon til deg som har tatt koronatest:

LES HER

Helsenorge – Innreise til Norge:

LES HER