Om Oss

Buskerud Innvandrerråd er en frivillig organisasjon som fungerer som paraplyorganisasjon for alle innvandrerorganisasjoner i gamle Buskerud. Vi arbeider for likestilling mellom minoriteter og resten av samfunnet – uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell legning og politisk overbevisning. Vi har i dag over 4000 medlemmer, og 60% kvinner i styret. Det er vi stolte av. Vi er også den eneste innvandrerorganisasjonen som har partnerskapsavtale med fylket.

Se Buskerud Innvandrerråds egne hjemmesider her

Styret i 2020/2021

Leder Bijan Gharahkhani fra Øvre Eiker

Nestleder Nasim Rizvi fra Nedre Eiker

Økonomileder Idris Winningah fra Drammen

Styremedlem Hayri Kilinc  fra Drammen

Styremedlem Hoa Thai fra Lier

Styremedlem Maria Nancy Amundsen fra Ringerike

Varamedlem Hilal Erkøk Kømurcu

Varamedlem Ali Imran Naqvi fra Drammen

Varamedlem Refka Kovac fra Drammen

Sekretær Rade Almudaffar fra Modum