Viktig oppdateringer fra FHI om koronavaksinasjonsprogrammet

Viktig oppdateringer fra FHI om koronavaksinasjons- programmet

Nå har 91 % av befolkningen over 18 år i Norge fått minst en dose koronavaksine, og 85 % har fått to doser. Tilbudet er gratis, frivillig og anbefalt av norske helsemyndigheter.

Nå kan befolkningen 16 år og eldre velge hvilken vaksinetype de ønsker

Nå har vi god tilgang på begge vaksinetyper som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet. Det betyr at befolkningen kan velge hvilken av de to mRNA-vaksinene (fra BioNTech/Pfizer eller Moderna) de ønsker å benytte. Dette forutsetter at kommunen har begge vaksinetyper tilgjengelige.

Les mer her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/befolkningen-kan-na-velge-type-koronavaksine/

Oppfriskningsdose tilbys eldre og sykehjemsbeboere

Regjeringen har, etter råd fra FHI, besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til personer 65 år og eldre, samt til sykehjemsbeboere. Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter den andre vaksinedose.

En oppfriskningsdose er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid kan få dårligere beskyttelse mot å bli alvorlig syk eller dø dersom de smittes med koronaviruset.

Les mer her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppfriskningsdose-til-eldre-og-sykehjemsbeboere/

Personer vaksinert med Janssen-vaksine tilbys en ekstra dose med mRNA-vaksine

Personer vaksinert med Janssen-vaksine tilbys en ekstra dose med mRNA-vaksine

Regjeringen har besluttet å følge FHIs anbefaling om å tilby en ekstra dose med mRNA-vaksine til dem som har fått én dose Janssen-vaksine. Vi anbefaler dette fordi det ser at fullvaksinasjon med Janssen-vaksinen, som består av kun én dose, gir noe lavere beskyttelse mot smitte og koronasykdom enn de som har fått to doser med en mRNA-vaksine.

Les mer her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/janssen-vaksinerte-tilbys-en-ekstra-dose-med-mrna-vaksine/

Gratis koronavaksine til utenlandske sjøfolk i Norge

Helse og omsorgsdepartementet har besluttet å tilby utenlandske sjøfolk som ligger til havn i Norge, gratis vaksinasjon mot covid-19. Kommunen kan velge om de vil sette vaksinen, eller samarbeide med rederiene.

Husk!

  • Du bør alltid følge de generelle smittevernreglene, også om du er vaksinert.

  • Alle som oppholder seg i Norge over tid har rett på vaksine, uansett hvilken oppholdsstatus de har.

  • Du har rett på tolk når du mottar helsetjenester i Norge.

  • Vaksine er frivillig i Norge.

Spørsmål og svar

Jeg er vaksinert med Covishield® i utlandet. Kan jeg få det registrert i Norge?

Ja, nå er det mulig å få Covishield® registrert i SYSVAK (vaksinasjonsregisteret i Norge). Les mer om etterregistrering her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#hvordan-kan-du-etterregistrere-koronavaksine-tatt-i-utlandet