Kontakt

post@koronavakten.no

Informasjon om Koronavirus på arabisk og kurdisk

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

ARABISK

Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis:

ARABISK

FHI –  Generell informasjon om koronavirus:

ARABISK KURMANJI SORANI

FHI – Hvor mye avstand skal man holde til andre mennesker for å ikke bli smittet, eller ikke smitte andre:

ARABISK KURMANJI SORANI

FHI – Hjemmekarantene og isolasjon:

ARABISK KURMANJI SORANI

FHI – Informasjon til deg som har tatt koronatest:

ARABISK KURMANJI SORANI

Helsenorge – Innreise til Norge:

ARABISK SORANI