Kontakt

post@koronavakten.no

Informasjon om Koronavirus på afghansk og pashto

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap:

DARI

Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis:

DARI

FHI –  Generell informasjon om koronavirus:

DARI PASHTO

FHI – Hvor mye avstand skal man holde til andre mennesker for å ikke bli smittet, eller ikke smitte andre:

DARI PASHTO

FHI – Hjemmekarantene og isolasjon:

DARI PASHTO

FHI – Informasjon til deg som har tatt koronatest:

DARI PASHTO

Helsenorge – Innreise til Norge:

PASHTO