Koronavakten

Koronavakten er en samleside for informasjon om korona, og hvilke tiltak som gjennomføres. Vi ønsker at informasjon fra myndigheter og all relevant informasjon rundt pandemien skal være lett tilgjengelig for alle, på en rekke språk. På denne måten kan alle enkelt sette seg inn i de restriksjoner og anbefalinger som gjelder, slik at vi sammen kan få bukt med smitten.

Buskerud Innvandrerråd har mottatt støtte fra IMDi for å jobbe med opplysning og holdningsendrende arbeid om Covid-19 i Viken-Buskerud. Koronavakten og vår egen podkast er et ledd i dette arbeidet.

14.01.22 Koronavaksinasjon av barn og unge

Foreldre og foresatte som ønsker det, får tilbud om å vaksinere sine barn som er mellom 5 og 11 år. Vaksinering er frivillig, og det gis ingen generell anbefaling om å vaksinere alle barn i denne aldersgruppen.

– Barn blir svært sjelden alvorlig syke, og det er foreløpig begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som kan komme etter lang tid. Den individuelle nytten for de fleste barna er liten, og Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke en anbefaling om at alle barn mellom 5 og 11 år skal vaksineres. De åpner imidlertid for at alle foreldre og foresatte får tilbud om vaksine til barna sine, men det vil være spesielt aktuelt for noen få grupper, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

LES MER HER

14.01.22 Endringer i TISK-strategien

Regjeringen gjør endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

Kommunale ressurser til TISK skal fremover brukes der konsekvensen av smittespredning er størst. Dermed kan kommunene prioritere ressursene til utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og til smittesporing blant sårbare grupper og ubeskyttede miljøer, som for eksempel brukere i omsorgstjenesten og personer med høy risiko for sykdom.

LES MER HER

14.01.22 Vurderer koronasertifikat på arrangementer og serveringssteder

Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder.

LES MER HER

13.01.22 Regjeringen letter på tiltakene

Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre. Det kan derfor gjøres flere lettelser.

– Vi prioriterer barn og unge og arbeidsplasser når vi nå letter på tiltakene. Blant annet åpner vi opp for mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Vi anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det. Kommunene kan beslutte tiltaksnivå etter smittesituasjon. Samtidig gjør vi lettelser i karantenereglene og ber kommunene prioritere ressursene der smittespredningen er størst, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

LES MER HER

Viktige oppdateringer fra FHI om koronavaksinasjonsprogrammet

Viktige oppdateringer fra FHI om koronavaksinasjons- programmet

Nå har 91 % av befolkningen over 18 år i Norge fått minst en dose koronavaksine, og 85 % har fått to doser. Tilbudet er gratis, frivillig og anbefalt av norske helsemyndigheter.

Her er informasjon fra Folkehelseinstituttet gitt til organisasjoner som gir koronainformasjon til innvandrerbefolkningen

LES MER HER

Regjeringen: Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt å gå over til en normal hverdag med økt beredskap i månedsskiftet september/oktober. Etter å ha fulgt tett med på utviklingen denne uken, har regjeringen besluttet å gå over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september kl. 16.

LES MER HER

Ny forskrift fra Drammen Kommune

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt en ny lokal forskrift med tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte.

Drammen kommune har vært omfattet av regionale tiltak som er fastsatt av regjeringen, i over to måneder. Disse tiltakene avvikles fredag 21. mai kl. 24.00. Deretter gjelder den lokale forskriften og nasjonale tiltak som omfatter hele landet.

I tillegg til å vedta den lokale forskriften har formannskapet bedt rådmannen legge fram forslag til plan for ytterligere gjenåpning av kommunen.

Dette er forskriften som gjelder i Drammen kommune fra og med lørdag 22. mai kl. 00.00. Forskriften gjelder inntil videre.

LES MER HER

Podkast – Siste episode

Vi produserer for tiden episoder til en podkastserie fra Buskerud Innvandrerråd. Det vil bli tatt opp temaer rundt minoriteter og Covid-19. Vi har blant annet hatt besøk av politisk redaktør i Drammens Tidende, Hege Breen Bakke, smittevernsoverlege i Drammen kommune, Einar Sagberg, og smittevernskoordinator i Drammen Kommune, Patricia Rivas Garcia.

Følg med for å få svar på spørsmål rundt pressedekning, informasjon, restriksjoner og anbefalinger fra myndighetene.

FLERE EPISODER

Bydelsmødrene – Hjelpelinje

Bydelsmødrene er frivillige kvinner med taushetsplikt som du kan prate med på telefon. De snakker mange språk, og kan hjelpe deg med å forstå viktig informasjon fra myndighetene om korona og andre ting – for eksempel smittevernsråd, skole og barnehage, jobb og økonomi, fysisk og psykisk helse. ​​De er også der for deg om du trenger noen å prate med. I tillegg kan bydelsmødrene hjelpe deg med å oversette brev og nyheter, hjelpe deg med å søke støtte fra for eksempel NAV, og henvise deg til offentlige tjenester som kan hjelpe deg. Mange av bydelsmødrene bistår også med praktiske gjøremål i sin bydel, som handling til dem som er i karantene eller ikke kan eller vil gå ut.

LES MER HER

Drammen Kommune – Vaksinasjon

Ved å trykke på knappen under finner du informasjonsvideoer fra Drammen Kommune om vaksinasjon. For hver uke som går settes det nye vaksinedoser i Drammen Kommune, men det er fortsatt mange som ikke er vaksinert. Gjør som Meryem, bli med på å ta hverdagen tilbake – ta vaksine når det blir din tur.

Du finner videoer på blant annet tyrkisk, arabisk, somali, farsi og urdu.

SE VIDEO HER

Leder Bijan Gharakhani har fått koronavaksinen

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

Regjeringen har bestemt at koronavaksinen er gratis for alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere.

Tilbudet gjelder altså ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet.

Når det blir din tur, vil du bli tilbudt den typen koronavaksine som er tilgjengelig. Før alle som skal tilbys vaksine har fått tilbud om vaksine, vil de ikke være mulig for den enkelte å velge mellom ulike typer koronavaksine.

I  Viken Fylke er det 183275 som har blitt vaksinert med dose 1.

Buskerud Innvandrerråds Leder Bijan Gharakhani, er den første i rådet som har fått vaksinen, og ble tatt godt vare på ved legesenteret i Skotselv. Bortsett fra et lite stikk, så har vaksinen ikke satt noen spor. Leder Bijan Gharakhani, ser frem til at alle i Norge får vaksinen.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Siste nytt i Drammen Kommune

6. april 2021

  • 21 personer smittet siste døgn.
  • Ingen dødsfall siste døgn.
  • 3617 personer smittet siden begynnelsen av mars 2020.
  • 47 personer har gått bort siden begynnelsen av mars 2020 etter å ha fått påvist koronasmitte.

I dag er testbilen på følgende steder:

  • Kl. 08:30-11:00: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
  • Kl. 12:30-15:00: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.
SE STATISTIKK